Gör på ett nytt sätt

Om du gör på samma sätt som du alltid har gjort får du troligen samma resultat som du alltid har fått.

Prova en ny väg om den gamla inte fungerar. Gör på ett nytt sätt redan idag. Det behöver inte vara något stort. Det kan vara så enkelt som att byta stol vid frukostbordet eller ta en annan väg till jobbet. Lägg märke till vad som händer.

Det är lätt att fastna i gamla mönster, vardagsbestyr och köra på i samma hjulspår. Genom att handla annorlunda i det lilla öppnas nya möjligheter som du kanske inte har sett tidigare. Samtidigt håller du leda och slentrian på avstånd.

Börjar du praktisera det här när tillfälle bjuds så blir det naturligt för dig. Gör det till en spännande lek att hitta tillfällen. Efter ett tag kommer du upptäcka och våga pröva nya handlingsmönster även i större sammanhang. Det som du önskar och som är viktigt för dig kan plötsligt bli möjligt när du handlar på ett nytt sätt. Prova får du se!

Ha det gott!

Om drömmar ska bli verklighet

“Om en människa önskar att hennes drömmar ska bli verklighet så gör hon klokt i att vakna först.”

Okänd

För att en dröm ska bli verklighet krävs tanke, ord och handling. Konstruktiva tankar om vilka steg som för dig mot din dröm. Men tankens ord måste också bli till handling för att drömmen ska manifesteras i verkligheten.

Det verkar andra vägen också: handling föder ord som föder tankar. Ibland kan handling vara det som saknas. Handla på ett nytt sätt och din dröm kan bli möjlig.

Ha det gott!

>