Bli mer den du är

Du ska inte bli någon annan. Du ska hitta mer av dig själv så att du kan bli mer den du är och stå för det.

Det som försvårar bra relationer till dig själv och till omgivningen vill du förändra, eller hur? Det kan vara tankar, känslor och beteenden som hindrar dig att få mer kontakt med dig själv och må bättre. Det är först när du har bra kontakt med dig själv som du kan ha bra relationer till andra.

De som förstår det och vill dig väl kommer stödja dig i att söka dig själv. De andra kommer fortsätta att försöka köra med dig, få dig att bli någon annan eller använda dig för sina egna syften. Det är mot dem, och i de situationerna, som du behöver sätta gränser. Alla är inte medvetet styrande, men får de inga gränser av dig tror de att det är okej för dig.

Många tror att man är egoistisk och självupptagen när man bry sig om sig själv. Det är fel. Så länge du inte bryr dig om dig själv i tillräcklig utsträckning kommer du att ha svårt att bry dig om andra på ett mer äkta sätt. Först måste du själv bli mer äkta för att bli mindre självupptagen.

Ha det gott!

Jobba på flera fronter

När du är i en svacka eller har ramlat ner i ett hål så ta och titta efter vad du ser där på botten och försök lära dig något om dig själv på kuppen.

Om du hoppar över det steget blir det svårare att ta sig upp och lättare att ramla ner igen. Men du ska inte stanna där längre än absolut nödvändigt. För att ta dig upp fortare behöver du jobba på flera fronter samtidigt. Det kräver en hel del arbete och det går åt en hel del av din energi, men att inte göra det kan resultera i att du inte kommer upp i rimlig tid. Har du inte tillräcklig fart kommer du helt enkelt inte upp för backen. Det kommer att ta tid ändå, så gasa på. Ge dig själv mycket kärlek.

Vikten av grundläggande må-bra-faktorer kan inte överskattas. De gäller även när du mår bra.

 • Sömn
 • Bra kost
 • Motion

Därutöver kan du:

 • Praktisera mindfulness.
 • Tala mycket med nära vänner.
 • Gå hos en psykolog/terapeut.
 • Se till att få mycket egen tanketid.
 • Skriva ner dina tankar och känslor.
 • Läsa självhjälpsböcker.
 • Promenera mycket.
 • Putsa på din självbild.
 • Bygga självförtroende.
 • Söka dig till goda upplevelser, tankar, vänner, handlingar och sammanhang.
 • Söka dig bort från negativa upplevelser tankar, vänner, handlingar och sammanhang.
 • Vara snäll mot dig själv, observera dina tankar och känslor utan att döma.
 • Medvetandegöra fler av dina tankar och känslor – det vill säga öka din självinsikt.
 • Ifrågasätt negativa tankar du har. Köp dem inte rätt av.
 • Ta ansvar för ditt eget beteende.

Du behöver göra ALLT detta samtidigt. Eller åtminstone 90%.

Ha det gott!

>