Medvetandegöra

I tidigare inlägg konstaterade vi att självkännedom leder till ökad självkänsla.

En väg till ökad självkännedom är att medvetandegöra vad som sker inom dig. En del tankar och känslor är du förstås redan medveten om, medan många andra känslor och tankar är mer eller mindre omedvetna.

Allt du är omedveten om kommer obevekligen att styra dig, och det kommer inte alltid att styra dig till det som du tycker är bäst för dig. Du kan inte välja något annat, bättre så länge du låter dig styras av ditt omedvetna. Det enda du kan bestämma över är det som du är medveten om. Ditt omedvetna lever sitt eget liv – så länge du inte tittar till det. Du lämnar inte ett barn utan tillsyn några längre stunder, så varför lämna ditt omedvetna utan omtanke och omsorg?

Genom att bli mer observant och medvetet “se efter” vad som försiggår i ditt inre just nu, så kan du föra upp omedvetna och halvt medvetna processer till ytan, till ditt medvetna jag.

Det räcker gott och väl med att reflektera över vad du känner och tänker just nu, du behöver inte analysera hela ditt liv i den här övningen. Var nyfiken, frågvis och ifrågasättande om det du upptäcker hos dig själv. Fokusera på det, gå in i det, analysera och känn in! Vänd på de stenar du ser med nyfikenhet och spänning! :)

Sudda inte för dig själv! Ibland går suddandet igång automatiskt för att ditt medvetna jag inte ska få reda på vad som finns i det omedvetna.

Du kanske undrar varför ditt omedvetna vill mörka för dig på det här sättet? Jo, ditt omedvetna känner vad du vill. Om du inte visar ditt omedvetna något större intresse eller till och med är rädd för vad som finns där så kommer ditt lojala omedvetna att skydda dig från det som finns där. Så fungerar vi. Det omedvetna försöker sedan att klara sig på egen hand men vill helst av allt ha din kärlek och uppmärksamhet.

Är det dags för dig att ta hand om det lilla barn som bor där inom dig och ge ditt inre barn den kärlek det längtar efter?

Ta makten över dig själv och låt inte ditt inre omedvetna barn få härja fritt. Ditt omedvetna behöver din medvetna ledning, först då blir ditt omedvetna din vän. Det handlar alltså inte om att döma eller förkasta delar av dig själv. Det handlar om lära känna dig själv, ditt inre, och att bli vän med både mörka skuggor och ljusa sidor. Skuggor kan vara både sådant du ogillar hos dig själv eller de oförätter du har upplevt i livet. Först när du sätter ljus på skuggorna kan de lösas upp.

Ibland kan det vara jobbigt och smärtsamt att möta sitt mörker, men ge inte upp! Det finns minst en person i ditt liv som kan hjälpa dig. Samtidigt hjälper du honom/henne. Det är en person som behöver mer kärlek än du anar.

Klicka Här Om Du Vill Veta Vem Det Är.

 

Ta dig tid

Insikternas systersajt TaDigTid.se är nu uppe!

Tid och insikter hänger ihop. För att få insikter behöver du tid och för att ta dig tid behöver du insikt. Därför kommer det länkas friskt mellan syskonsajterna. Ta dig tid att läsa båda två. Det är väl investerad tid.

Insikter och tid. Tid och insikter. Det rör dig, det rör mig, det rör alla.

I dag är tid en av våra bristvaror trots att vi alla får 86 400 nya sekunder gratis varje dag så länge vi lever.

Hur tar vi vara på livet? Vad är viktigt för oss? Hur ska vi få tiden, och oss själva, att räcka till för alla “måsten” och “borden”? Och när ska jag ha tid att vara i det där nuet som alla talar om?

Det här och mycket mycket mer kommer TaDigTid.se att handla om. Än så länge finns det bara en sida på sajten. Det kommer som sagt att blir mer och mer …

Det är bara en fråga om tid så klart! :)

Ha det gott!

Från Dröm Till Verklighet

Många av de saker, skapelser och det liv vi lever har börjat som en tanke. Tankens kraft är stor. Tanken kan skapa drömmar, och drömmar är möjlig verklighet. Men att stanna vid tankar och drömmar skapar ingen verklighet. Det måste till handling också annars stannar drömmar vid just drömmar.

Vilka drömmar vill du förverkliga? Fundera lite på det. Välj ut dina bästa drömmar inom arbete, ekonomi, familj, fritid, relationer, kropp och själ. Bry dig inte om hur du ska nå dit. Föreställ dig bara hur du skulle vilja att det är. Vad arbetar du med? Vilken ekonomi har du? Hur fungerar det i din familj? Vad gör du på fritiden? Hur är dina relationer till släkt, vänner och partner? Hur tar du hand om din kropp? Hur mår du? När det är som bäst alltså. Sätt ord på dina goda drömmar och skriv ner! :)

Låt drömmarna vara härliga drömmar – lägg inte in några hinder i dem. Men de drömmar du väljer ut och skriver ner på din lista ska inte vara uppenbart omöjliga. Ett exempel: Saknar du ben ska du inte välja drömmen om att kunna gå men du kan välja drömmen om att kunna förflytta dig överallt utan hjälp. Förstår du skillnaden?

Håll gärna din lista kort och koncis. Bättre att den blir kort och färdig än att den blir lång och ofärdig. Välj sedan ut en eller ett par av drömmarna som känns viktigast för dig just nu. Om du vill kan du brodera ut just de här drömmarna ännu mer i skrift. Gå sedan vidare med att skriva ner vad du skulle kunna göra redan i dag för att ta dig närmare dina drömmar. Inget steg är för litet eller för stort. Tänker du på alla hinder och svårigheter igen? Stäng av den kanalen varje gång den dyker upp och fokusera istället på möjligheterna. Vad kan du göra? Har du redan provat allt, tycker du? Prova en gång till eller gör på ett nytt sätt. Aktivera din fantasi och var uthållig!

Och nu kommer det viktigaste av allt. Att ta det från tanke, dröm och ord till HANDLING. Här händer det något. Du flyttar nämligen din dröm från din inre verklighet till din yttre verklighet. Läs på din lista och välj ut en eller flera saker som du kan göra nu. Gör dem NU!

Läs på din lista så ofta du behöver och GÖR. Lägg till nya saker efter hand som du förs närmare din dröm. Din dröm behöver inte vara oföränderlig, tvärtom så uppmuntrar jag dig till att vid behov bygga nytt, till eller om din dröm allt eftersom nya tankar, känslor och händelser dyker upp. Men för att undvika att dina drömmar hoppar än hit och än dit ber jag dig att förankra grundtanken i ditt inre innan du går för långt med den.

De dagar din dröm inte känns lika lockande som den har gjort eller kan göra har du nytta av förankringen och vet vad du vill även när du inte kan känna det lika starkt. För så är livet – du kan inte alltid gå omkring och vara hundra procent säker, då kommer du ingenstans. Ibland måste du lita mer på vad du kände, ville och trodde på tidigare.

Det handlar om att lita mer på dig själv och dina drömmar än på mer eller mindre tillfälliga tankars, känslors och händelsers berg-och-dalbana. Om det känns rätt för dig, bestäm dig och håll fast vid din dröm. Bygg nytt, bygg om och bygg till men var långsiktig. Det kräver god självkännedom och bra kontakt med ditt inre. Mer om det i kommande inlägg. Tänk också på att de dagar när din dröm känns avlägsen så är den närmare än du tror.

Handling utifrån dina drömmar fungerar som självkänslans byggstenar. Det vill säga genom att översätta dina tankar och drömmar till handling så växer din självkänsla (och även ditt självförtroende). Genom att HANDLA bekräftar du att dina tankar och drömmar är viktiga – vilket i förlängningen innebär att du bekräftar dig själv i att DU är viktig. Det gör skillnad och det kommer att kännas bra! :)

Ha det gott!

 

Dippar och toppar

Självkänslan är inte fastlåst för evigt utan den är påverkbar både uppåt och nedåt. Den kommer alltid att röra sig lite upp och ner genom livet beroende på vad vi möter är ute. Det är ett pågående projekt genom hela livet att underhåll och stärka sin egen självkänsla. Poängerna med att stärka självkänslan är att få svängningarna mellan uppåt och nedåt att inte bli jobbigt stora. Det handlar också om att flytta upp svängningarna till en högre nivå.

Låt mig förklara. Säg att du rör dig på en tänkt självkänsleskala mellan -10 och +2. Skillnaden mellan dipp och topp är 12. Rena berg-och-dalbanan. Efter att du har stärkt självkänslan minskar skillnaden till säg -8 upp till plus/minus noll i dina bästa stunder. Skillnaden har minskat, du känner dig inte lika värdelös i dina mörkaste stunder men inte heller så mycket mer än “okej” i dina ljusaste stunder. Nu lyfter du hela landskapet till mellan -4 och +4. Skillnaden mellan dipp och topp är lika stor som nyss (8) men både de mörkaste och ljusaste stunderna har blivit ljusare! Det här är förstås väl teoretiskt och matematiskt jämfört med verkligheten, men kanske kan det ge dig en bild av potentialen till en förbättring av självkänslan, när vi senare blir lite mer konkreta i vardagen.

Alltså:

  • Minska skillnaderna mellan dippar och toppar.
  • Flytta upp hela “landskapet” till en högre nivå.

Till skillnad från självförtroende kan vi aldrig få för mycket självkänsla. Ju bättre självkänsla desto tryggare är du i dig själv. Självkänslan är ödmjuk, den förhäver sig inte så som självförtroendet kan göra, när det blir (för) stort.

Ha det gott!

 

 

 

Självkänsla

Vad finns bakom nästa krök? :)

Detta och några kommande inlägg ska handla om självkänsla. Vad självkänsla är, hur stor din egen självkänsla är just nu och hur du kan få den att växa framöver.

Självkänsla är hur du värderar dig själv och hur mycket du tycker om dig själv. Självförtroende är vad du gör, presterar eller tror dig kunna göra. Självkänsla är den du upplever att du är innerst inne. Självkänsla är den syn du har på dig själv. Självkänsla är inte den syn andra har på dig. Och inte den syn som du tror andra har av dig. Och du ser inte nödvändigtvis hur hela du egentligen är.

En person med svag självkänsla har nämligen ofta en förvrängd bild av sig själv som svag och värdelös. Kontakten med det egna självet är liten. Ett sätt att stärka din självkänsla är därför att öka din självkännedom. Att öka kontakten med sitt inre och lära känna sig själv bättre. Ju bättre du känner dig själv desto mer förankrad blir du i dig själv. Det minskar ett beroende av ständig bekräftelse från andra och vad andra tycker om dig blir mindre viktigt. Med god självkänsla blir du säkrare på vad du själv tycker och känner. Du vågar säga ifrån oftare och stå för vad du tycker och tänker, även om det ogillas av omgivningen. Du får lätta att sätta ner foten när och där det behövs. Och när du gör det ökar respekten för dig själv och din självkänsla stärks ytterligare. En positiv spiral!

Är du otränad i det här så kommer du säkert att uppleva ett större eller mindre obehag i de är situationerna. Det är normalt. Det gör alla. Skillnaden är att människor med god självkänsla gör det trots obehaget för de vet att de i längden vinner mycket mer än de förlorar. Som otränad är det bra om du tar lagom stora steg. Vad som är lagom för dig bestämmer du själv. Det finns ingen yttre måttstock för det. Lyssna på dig själv. Det är det som är grundbulten. När du misslyckas så klanka inte ner på dig själv. Beröm dig själv när du lyckas istället.

En sätt att stärka självkänslan på är alltså att lära känna dig själv bättre. Självkännedom är en förutsättning för att andra metoder ska bli mer verksamma, samtidigt som ökad självkännedom stärker din självkänsla efterhand som du får en mer rättvisande och positiv bild av dig själv.

Det finns många vägar till bättre självkännedom. Du kan gå flera samtidigt och välja dem som passar just dig bäst. Det viktigaste är inte vilka vägar du går utan att du försöker hitta en känsla av förväntansfull nyfikenhet. Se det som en spännande upptäcktsfärd! :) Du är på expedition i ditt eget inre! Wow! Du kommer möta både demoner och goda feer. Väj inte för det mörka och tro på det ljusa! Det är en spännande och utvecklande resa! Blir det för spännande kan du be en nära vän gå med dig en bit på vägen.

Mer om olika vägar till självkännedom i kommande inlägg.

Ha det gott!

>