Lyssna till ditt inre

Många menar att vi ska bry oss om andra i första hand. Jag menar att om vi inte bryr oss om oss själva i första hand har vi inte mycket att ge till andra.

Visst behöver vi mer eller mindre sidosätta oss själva i vissa situationer och perioder (som småbarnsförälder till exempel:), men det jag vill åt är villfarelsen att vi är godare ju mer vi struntar i oss själva.

Har du försummat att lyssna till dig själv gör det dig till ett lättare offer för andras viljor (och då glömmer du bort dig själv), eller så bevakar du din egen vilja så starkt att du mer eller mindre glömmer bort andra. Då är det lätt att gå i försvar istället för att möta den andre, därför att med en svag förankring i dig själv kan andras viljor och behov kännas hotfulla istället för berättigade. Den egna svaga förankringen riskerar att släppa – och släpper den tappar du bort dig själv. Det du då ger kommer inte inifrån dig själv och är ofta förknippat med skuld och fördömande av dig själv eller andra. När du ger under de premisserna tappar du i styrka.

Så lyssna mer till ditt eget inre och skapa mer och mer kontakt med det. Ju mer kontakt du har med dig själv desto lättare blir det att upptäcka, förstå och tillgodose både dina egna och andras behov på ett ärligt och kärleksfullt vis.

När du står förankrad i dig själv kan du av medkänsla och kärlek ärligt tillgodose andras behov och vara ett praktiskt eller känslomässigt stöd för andra, av egen fri vilja. Att ge ger dig då mer styrka.

Ha det gott!

>