Tänk lösningsfokuserat

Se lösningar istället för problem öppnar dörrar.

Vi är ofta duktiga på att leta och hitta fel eller att se problem hos oss själva och andra. Men det är inte alltid det finns behov att söka efter orsaker och försöka hitta förklaringar på problem. Men om något gammalt fortfarande binder dig känslomässigt negativt, det kan vara ett trauma, en speciell händelse eller en utsatthet under lång tid, då kan det vara bra att se och förstå vad det beror på. Först när du ”ältat” det upp och ner och hit och dit, satt ord på allt och vågat känna smärtan (det vill säga bearbetat det) – då, men först då, kan du börja släppa taget om det svåra och gå vidare. När du inte längre blir känlsosmässigt påverkad av att tänka på det, är du klar.

Många gånger går vi inte längre än så (vilket är långt bara det) eller så jobbar vi bara med det som är dåligt och kommer inte vidare alls. Om vi istället, eller rättare sätt mycket oftare, fokuserar på det som är bra och hur vi kan förbättra det, skapar det en positiv kraft som lyfter oss eller stället för sänker oss (som problemfokusering ofta gör). Att eventuellt utse andra, sig själv eller bli utsedd till syndabock är kontraproduktivt, det vill säga det motverkar syftet att bli bättre. Om vi drivs till att bli bättre av en positiv kraft istället för av en negativ kommer vi att nå mycket längre och må mycket bättre. Och oavsett vad vi är bra på, och hur bra vi är, så kan vi alltid bli bättre.

Livet är att alltid utvecklas. Ingenting står still i universum. Allt är föränderligt. När vi inte utvecklas förfaller vi. Och när vi drivs av en positiv kraft går utveckling lätt. Allting förändras det kan vi vara säkra på. Vi kan själva påverka i vilken riktning förändringen sker.

Frågan är om du vill vara passagerare eller förare? Vill du slippa ta beslut, slippa välja och bara hoppas på att turen för dig dit du egentligen. Sitt då passiv och åk med, även om det för dig åt fel håll. Eller vill du handlingskraftigt ta tag i ratten och styra själv mot dina mål och drömmar? Valet är ditt. Men i den stunden du blir medveten om det, är att inte välja också ett val. Och nu är du medveten om det… :)

Lycka till och ha det gott!

Bli mer den du är

Du ska inte bli någon annan. Du ska hitta mer av dig själv så att du kan bli mer den du är och stå för det.

Det som försvårar bra relationer till dig själv och till omgivningen vill du förändra, eller hur? Det kan vara tankar, känslor och beteenden som hindrar dig att få mer kontakt med dig själv och må bättre. Det är först när du har bra kontakt med dig själv som du kan ha bra relationer till andra.

De som förstår det och vill dig väl kommer stödja dig i att söka dig själv. De andra kommer fortsätta att försöka köra med dig, få dig att bli någon annan eller använda dig för sina egna syften. Det är mot dem, och i de situationerna, som du behöver sätta gränser. Alla är inte medvetet styrande, men får de inga gränser av dig tror de att det är okej för dig.

Många tror att man är egoistisk och självupptagen när man bry sig om sig själv. Det är fel. Så länge du inte bryr dig om dig själv i tillräcklig utsträckning kommer du att ha svårt att bry dig om andra på ett mer äkta sätt. Först måste du själv bli mer äkta för att bli mindre självupptagen.

Ha det gott!

Jobba på flera fronter

När du är i en svacka eller har ramlat ner i ett hål så ta och titta efter vad du ser där på botten och försök lära dig något om dig själv på kuppen.

Om du hoppar över det steget blir det svårare att ta sig upp och lättare att ramla ner igen. Men du ska inte stanna där längre än absolut nödvändigt. För att ta dig upp fortare behöver du jobba på flera fronter samtidigt. Det kräver en hel del arbete och det går åt en hel del av din energi, men att inte göra det kan resultera i att du inte kommer upp i rimlig tid. Har du inte tillräcklig fart kommer du helt enkelt inte upp för backen. Det kommer att ta tid ändå, så gasa på. Ge dig själv mycket kärlek.

Vikten av grundläggande må-bra-faktorer kan inte överskattas. De gäller även när du mår bra.

 • Sömn
 • Bra kost
 • Motion

Därutöver kan du:

 • Praktisera mindfulness.
 • Tala mycket med nära vänner.
 • Gå hos en psykolog/terapeut.
 • Se till att få mycket egen tanketid.
 • Skriva ner dina tankar och känslor.
 • Läsa självhjälpsböcker.
 • Promenera mycket.
 • Putsa på din självbild.
 • Bygga självförtroende.
 • Söka dig till goda upplevelser, tankar, vänner, handlingar och sammanhang.
 • Söka dig bort från negativa upplevelser tankar, vänner, handlingar och sammanhang.
 • Vara snäll mot dig själv, observera dina tankar och känslor utan att döma.
 • Medvetandegöra fler av dina tankar och känslor – det vill säga öka din självinsikt.
 • Ifrågasätt negativa tankar du har. Köp dem inte rätt av.
 • Ta ansvar för ditt eget beteende.

Du behöver göra ALLT detta samtidigt. Eller åtminstone 90%.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 7

Hur gör man då? Hur tränar man tilliten till sig själv?

 • Sluta döma dig själv.
 • Behandla dig själv med mer vänlighet, förståelse och tålamod.
 • Sätta upp rimliga, gärna små, delmål.
 • Lyssna på dig själv och följa det så ofta du kan.
 • Göra val och stå för dem.
 • Uttrycka din vilja och driva igenom den.
 • Sluta döma dig själv när du inte kan det. Du får hela tiden nya tillfällen att öva på.
 • Belöna dig själv varje gång du lyckas!

Börja i det lilla (eller involvera även det lilla, om du har kommit längre). Ska du till exempel gå till höger eller vänster på promenaden? Andas, lyssna till ditt inre och följ det. Ofta innebär det att gå på första känslan och tona ner debatten om för- och nackdelar som snabbt brukar ta fart i hjärnan.

Har du ofta åsidosatt ditt inre så tar det tid att börja höra igen.

Det tar också tid att få ditt inre att lita på att du bryr dig nu. Du får göra detta om och om och om igen, i det lilla och i det stora, för att övertyga ditt inre att du menar allvar nu!

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 6

Att välja innebär också att våga göra fel. Det är tillåtet att göra fel. Om du är så rädd för att det ska bli fel att du avstår från att välja och avstår från att handla, behöver du öva på att tillåta dig själv att misslyckas.

Att det blir fel ibland är också en erfarenhet som du kan ta med dig till nästa val.

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 5

Att våga välja och stå för dina val inför dig själv och omgivningen ökar din självrespekt och din glädje. Att välja är att ta ansvar för dig själv.

Att sitta i förarstolen och själv styra, istället för att bara åka med, ger en känsla av kontroll och kompetens. Det ger dig möjlighet att påverka Ditt liv i den riktning du vill, på väg till den verklighet Du vill ha. Omgivningen kanske protesterar först men på sikt kommer de att respektera dig mer. Som du respekterar dig själv kommer de flesta andra respektera dig.

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 4

Baksidan av att inte lita på dig själv och dina egna val är att du samtidigt avsäger dig makten över ditt eget liv och du blir ett offer.

När baksidorna blir för besvärliga och får dig att må tillräckligt dåligt innebär det INTE att det är något fel på dig utan att något är väldigt rätt. Det är din själs sätt att säga att det gamla sättet att hantera olika viljor på, inte är bra för dig. Ditt behov av att bli din egen som har tryckts ner, förnekats och slumrat där inne har väckts till liv och därför uppstår bråk i ditt inre.

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 3

Innan du kan börja lita mer på dig själv och dina val behöver du identifiera vilka fördelar du åtnjuter genom att låta bli att lita på dig själv och låta bli att välja (vilket också är ett val, ofta omedvetet). För det finns alltid fördelar med negativa beteenden, annars hade du inte fortsatt med dem.

Fördelarna kan till exempel vara att det är bekvämt att låta andra styra och ställa. Du slipper konflikter som kanske gör dig rädd, obehaglig till mods och tar kraft. Du slipper ta ansvar och stå till svars, det kan vara jobbigt och tungt ibland. Och förändring är besvärligt; enklast vore ju om man bara kunde fortsätta som förut och ändå må bra. Men när det inte längre går behöver du ta nästa steg och förstå att fördelarna med det gamla beteendet faktiskt hindrar dig att må bra och börja lita mer till dig själv och dina val.

Så vad är dina vinster med ett eftergivet beteende?
Genom att bli medveten om vinsterna kan du se klart på vad som står i vägen för att du ska kunna uppnå större tillit till dig själv och öka din självkänsla.

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 2

Är du mest den som bara följer med och sällan säger i från? Då krymper du inför dig själv. Varje gång du sviker dig själv genom att göra avkall på dina värderingar och det som egentligen är viktigt för dig underminerar du din självkänsla. Viljan blir svagare och glädjen i livet minskar. Du får svårare att se vem du egentligen är och känna vad DU vill.

Om du redan är mer eller mindre medveten om det är det vanligt att bli arg, ledsen eller frustrerad på sig själv. Det brukar resultera i att man klankar ner på sig själv för att man inte klarar av att stå upp för sig själv i den omfattning man skulle vilja, eller som verkligheten kräver och omgivningen kanske vill se (eller inte*). Och så krymper man ännu mer, tappar ork och känner sig otillräcklig.

Det går att vända den negativa spiralen till en positiv spiral och ta sig vidare. I kommande inlägg går jag in på hur.

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart, eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

* Ibland vill delar av omgivningen inte att du ska börja säga ifrån. De vill kunna fortsätta bestämma över dig eller köra med dig som de alltid har gjort. Låt dem inte göra det längre! Lite trots och revoltanda behövs!

>