Från Dröm Till Verklighet

Många av de saker, skapelser och det liv vi lever har börjat som en tanke. Tankens kraft är stor. Tanken kan skapa drömmar, och drömmar är möjlig verklighet. Men att stanna vid tankar och drömmar skapar ingen verklighet. Det måste till handling också annars stannar drömmar vid just drömmar.

Vilka drömmar vill du förverkliga? Fundera lite på det. Välj ut dina bästa drömmar inom arbete, ekonomi, familj, fritid, relationer, kropp och själ. Bry dig inte om hur du ska nå dit. Föreställ dig bara hur du skulle vilja att det är. Vad arbetar du med? Vilken ekonomi har du? Hur fungerar det i din familj? Vad gör du på fritiden? Hur är dina relationer till släkt, vänner och partner? Hur tar du hand om din kropp? Hur mår du? När det är som bäst alltså. Sätt ord på dina goda drömmar och skriv ner! :)

Låt drömmarna vara härliga drömmar – lägg inte in några hinder i dem. Men de drömmar du väljer ut och skriver ner på din lista ska inte vara uppenbart omöjliga. Ett exempel: Saknar du ben ska du inte välja drömmen om att kunna gå men du kan välja drömmen om att kunna förflytta dig överallt utan hjälp. Förstår du skillnaden?

Håll gärna din lista kort och koncis. Bättre att den blir kort och färdig än att den blir lång och ofärdig. Välj sedan ut en eller ett par av drömmarna som känns viktigast för dig just nu. Om du vill kan du brodera ut just de här drömmarna ännu mer i skrift. Gå sedan vidare med att skriva ner vad du skulle kunna göra redan i dag för att ta dig närmare dina drömmar. Inget steg är för litet eller för stort. Tänker du på alla hinder och svårigheter igen? Stäng av den kanalen varje gång den dyker upp och fokusera istället på möjligheterna. Vad kan du göra? Har du redan provat allt, tycker du? Prova en gång till eller gör på ett nytt sätt. Aktivera din fantasi och var uthållig!

Och nu kommer det viktigaste av allt. Att ta det från tanke, dröm och ord till HANDLING. Här händer det något. Du flyttar nämligen din dröm från din inre verklighet till din yttre verklighet. Läs på din lista och välj ut en eller flera saker som du kan göra nu. Gör dem NU!

Läs på din lista så ofta du behöver och GÖR. Lägg till nya saker efter hand som du förs närmare din dröm. Din dröm behöver inte vara oföränderlig, tvärtom så uppmuntrar jag dig till att vid behov bygga nytt, till eller om din dröm allt eftersom nya tankar, känslor och händelser dyker upp. Men för att undvika att dina drömmar hoppar än hit och än dit ber jag dig att förankra grundtanken i ditt inre innan du går för långt med den.

De dagar din dröm inte känns lika lockande som den har gjort eller kan göra har du nytta av förankringen och vet vad du vill även när du inte kan känna det lika starkt. För så är livet – du kan inte alltid gå omkring och vara hundra procent säker, då kommer du ingenstans. Ibland måste du lita mer på vad du kände, ville och trodde på tidigare.

Det handlar om att lita mer på dig själv och dina drömmar än på mer eller mindre tillfälliga tankars, känslors och händelsers berg-och-dalbana. Om det känns rätt för dig, bestäm dig och håll fast vid din dröm. Bygg nytt, bygg om och bygg till men var långsiktig. Det kräver god självkännedom och bra kontakt med ditt inre. Mer om det i kommande inlägg. Tänk också på att de dagar när din dröm känns avlägsen så är den närmare än du tror.

Handling utifrån dina drömmar fungerar som självkänslans byggstenar. Det vill säga genom att översätta dina tankar och drömmar till handling så växer din självkänsla (och även ditt självförtroende). Genom att HANDLA bekräftar du att dina tankar och drömmar är viktiga – vilket i förlängningen innebär att du bekräftar dig själv i att DU är viktig. Det gör skillnad och det kommer att kännas bra! :)

Ha det gott!

 

Dippar och toppar

Självkänslan är inte fastlåst för evigt utan den är påverkbar både uppåt och nedåt. Den kommer alltid att röra sig lite upp och ner genom livet beroende på vad vi möter är ute. Det är ett pågående projekt genom hela livet att underhåll och stärka sin egen självkänsla. Poängerna med att stärka självkänslan är att få svängningarna mellan uppåt och nedåt att inte bli jobbigt stora. Det handlar också om att flytta upp svängningarna till en högre nivå.

Låt mig förklara. Säg att du rör dig på en tänkt självkänsleskala mellan -10 och +2. Skillnaden mellan dipp och topp är 12. Rena berg-och-dalbanan. Efter att du har stärkt självkänslan minskar skillnaden till säg -8 upp till plus/minus noll i dina bästa stunder. Skillnaden har minskat, du känner dig inte lika värdelös i dina mörkaste stunder men inte heller så mycket mer än “okej” i dina ljusaste stunder. Nu lyfter du hela landskapet till mellan -4 och +4. Skillnaden mellan dipp och topp är lika stor som nyss (8) men både de mörkaste och ljusaste stunderna har blivit ljusare! Det här är förstås väl teoretiskt och matematiskt jämfört med verkligheten, men kanske kan det ge dig en bild av potentialen till en förbättring av självkänslan, när vi senare blir lite mer konkreta i vardagen.

Alltså:

 • Minska skillnaderna mellan dippar och toppar.
 • Flytta upp hela “landskapet” till en högre nivå.

Till skillnad från självförtroende kan vi aldrig få för mycket självkänsla. Ju bättre självkänsla desto tryggare är du i dig själv. Självkänslan är ödmjuk, den förhäver sig inte så som självförtroendet kan göra, när det blir (för) stort.

Ha det gott!

 

 

 

Självkänsla

Vad finns bakom nästa krök? :)

Detta och några kommande inlägg ska handla om självkänsla. Vad självkänsla är, hur stor din egen självkänsla är just nu och hur du kan få den att växa framöver.

Självkänsla är hur du värderar dig själv och hur mycket du tycker om dig själv. Självförtroende är vad du gör, presterar eller tror dig kunna göra. Självkänsla är den du upplever att du är innerst inne. Självkänsla är den syn du har på dig själv. Självkänsla är inte den syn andra har på dig. Och inte den syn som du tror andra har av dig. Och du ser inte nödvändigtvis hur hela du egentligen är.

En person med svag självkänsla har nämligen ofta en förvrängd bild av sig själv som svag och värdelös. Kontakten med det egna självet är liten. Ett sätt att stärka din självkänsla är därför att öka din självkännedom. Att öka kontakten med sitt inre och lära känna sig själv bättre. Ju bättre du känner dig själv desto mer förankrad blir du i dig själv. Det minskar ett beroende av ständig bekräftelse från andra och vad andra tycker om dig blir mindre viktigt. Med god självkänsla blir du säkrare på vad du själv tycker och känner. Du vågar säga ifrån oftare och stå för vad du tycker och tänker, även om det ogillas av omgivningen. Du får lätta att sätta ner foten när och där det behövs. Och när du gör det ökar respekten för dig själv och din självkänsla stärks ytterligare. En positiv spiral!

Är du otränad i det här så kommer du säkert att uppleva ett större eller mindre obehag i de är situationerna. Det är normalt. Det gör alla. Skillnaden är att människor med god självkänsla gör det trots obehaget för de vet att de i längden vinner mycket mer än de förlorar. Som otränad är det bra om du tar lagom stora steg. Vad som är lagom för dig bestämmer du själv. Det finns ingen yttre måttstock för det. Lyssna på dig själv. Det är det som är grundbulten. När du misslyckas så klanka inte ner på dig själv. Beröm dig själv när du lyckas istället.

En sätt att stärka självkänslan på är alltså att lära känna dig själv bättre. Självkännedom är en förutsättning för att andra metoder ska bli mer verksamma, samtidigt som ökad självkännedom stärker din självkänsla efterhand som du får en mer rättvisande och positiv bild av dig själv.

Det finns många vägar till bättre självkännedom. Du kan gå flera samtidigt och välja dem som passar just dig bäst. Det viktigaste är inte vilka vägar du går utan att du försöker hitta en känsla av förväntansfull nyfikenhet. Se det som en spännande upptäcktsfärd! :) Du är på expedition i ditt eget inre! Wow! Du kommer möta både demoner och goda feer. Väj inte för det mörka och tro på det ljusa! Det är en spännande och utvecklande resa! Blir det för spännande kan du be en nära vän gå med dig en bit på vägen.

Mer om olika vägar till självkännedom i kommande inlägg.

Ha det gott!

Sålla ut gammalt skräp

Sålla ut gammalt skräp så du ser vad du har av värde.

Det gäller överallt: i hemmet, förrådet, garaget, ekonomin, arbetet, fritiden, alla “måsten”, allt du gör, och inte minst dina relationer och ditt inre liv.

Spara och ta vara på det som är bra i ditt liv! Släng, ge bort, sälj, undvik, minska, ifrågasätt, ta bort och/eller avsluta det andra.

Vinsten är att din ryggsäck lättar, du får lättare att flyga. Du kommer se och uppskatta det du verkligen vill ha kvar i ditt liv på ett helt annat sätt, när du får bort allt som tar din tid, distraherar dig, splittrar dig, tynger dig, dränerar din ekonomi, tar plats och tar energi.

Precis som med pengar så behöver du omge dig med MER sådant som ger energi (inkomster) än som tar energi (utgifter) om du ska kunna skapa ett överskott av energi i ditt liv.

Vad är det som är viktigt i DITT liv och vad kan du göra dig av med?

Tänk lite på det men stanna inte där. Du måste handla också om det ska bli verklighet. Det börjar alltid med en tanke och ska den bli verklighet krävs handling. Låt det inspirera dig. Ta ett steg i taget, inget steg är för litet!

Ha det gott!

Bli mer den du är

Du ska inte bli någon annan. Du ska hitta mer av dig själv så att du kan bli mer den du är och stå för det.

Det som försvårar bra relationer till dig själv och till omgivningen vill du förändra, eller hur? Det kan vara tankar, känslor och beteenden som hindrar dig att få mer kontakt med dig själv och må bättre. Det är först när du har bra kontakt med dig själv som du kan ha bra relationer till andra.

De som förstår det och vill dig väl kommer stödja dig i att söka dig själv. De andra kommer fortsätta att försöka köra med dig, få dig att bli någon annan eller använda dig för sina egna syften. Det är mot dem, och i de situationerna, som du behöver sätta gränser. Alla är inte medvetet styrande, men får de inga gränser av dig tror de att det är okej för dig.

Många tror att man är egoistisk och självupptagen när man bry sig om sig själv. Det är fel. Så länge du inte bryr dig om dig själv i tillräcklig utsträckning kommer du att ha svårt att bry dig om andra på ett mer äkta sätt. Först måste du själv bli mer äkta för att bli mindre självupptagen.

Ha det gott!

Jobba på flera fronter

När du är i en svacka eller har ramlat ner i ett hål så ta och titta efter vad du ser där på botten och försök lära dig något om dig själv på kuppen.

Om du hoppar över det steget blir det svårare att ta sig upp och lättare att ramla ner igen. Men du ska inte stanna där längre än absolut nödvändigt. För att ta dig upp fortare behöver du jobba på flera fronter samtidigt. Det kräver en hel del arbete och det går åt en hel del av din energi, men att inte göra det kan resultera i att du inte kommer upp i rimlig tid. Har du inte tillräcklig fart kommer du helt enkelt inte upp för backen. Det kommer att ta tid ändå, så gasa på. Ge dig själv mycket kärlek.

Vikten av grundläggande må-bra-faktorer kan inte överskattas. De gäller även när du mår bra.

 • Sömn
 • Bra kost
 • Motion

Därutöver kan du:

 • Praktisera mindfulness.
 • Tala mycket med nära vänner.
 • Gå hos en psykolog/terapeut.
 • Se till att få mycket egen tanketid.
 • Skriva ner dina tankar och känslor.
 • Läsa självhjälpsböcker.
 • Promenera mycket.
 • Putsa på din självbild.
 • Bygga självförtroende.
 • Söka dig till goda upplevelser, tankar, vänner, handlingar och sammanhang.
 • Söka dig bort från negativa upplevelser tankar, vänner, handlingar och sammanhang.
 • Vara snäll mot dig själv, observera dina tankar och känslor utan att döma.
 • Medvetandegöra fler av dina tankar och känslor – det vill säga öka din självinsikt.
 • Ifrågasätt negativa tankar du har. Köp dem inte rätt av.
 • Ta ansvar för ditt eget beteende.

Du behöver göra ALLT detta samtidigt. Eller åtminstone 90%.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 7

Hur gör man då? Hur tränar man tilliten till sig själv?

 • Sluta döma dig själv.
 • Behandla dig själv med mer vänlighet, förståelse och tålamod.
 • Sätta upp rimliga, gärna små, delmål.
 • Lyssna på dig själv och följa det så ofta du kan.
 • Göra val och stå för dem.
 • Uttrycka din vilja och driva igenom den.
 • Sluta döma dig själv när du inte kan det. Du får hela tiden nya tillfällen att öva på.
 • Belöna dig själv varje gång du lyckas!

Börja i det lilla (eller involvera även det lilla, om du har kommit längre). Ska du till exempel gå till höger eller vänster på promenaden? Andas, lyssna till ditt inre och följ det. Ofta innebär det att gå på första känslan och tona ner debatten om för- och nackdelar som snabbt brukar ta fart i hjärnan.

Har du ofta åsidosatt ditt inre så tar det tid att börja höra igen.

Det tar också tid att få ditt inre att lita på att du bryr dig nu. Du får göra detta om och om och om igen, i det lilla och i det stora, för att övertyga ditt inre att du menar allvar nu!

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 6

Att välja innebär också att våga göra fel. Det är tillåtet att göra fel. Om du är så rädd för att det ska bli fel att du avstår från att välja och avstår från att handla, behöver du öva på att tillåta dig själv att misslyckas.

Att det blir fel ibland är också en erfarenhet som du kan ta med dig till nästa val.

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

Att lita på dig själv del 5

Att våga välja och stå för dina val inför dig själv och omgivningen ökar din självrespekt och din glädje. Att välja är att ta ansvar för dig själv.

Att sitta i förarstolen och själv styra, istället för att bara åka med, ger en känsla av kontroll och kompetens. Det ger dig möjlighet att påverka Ditt liv i den riktning du vill, på väg till den verklighet Du vill ha. Omgivningen kanske protesterar först men på sikt kommer de att respektera dig mer. Som du respekterar dig själv kommer de flesta andra respektera dig.

Du får gärna kommentera mitt inlägg.
Fråga om något är oklart eller om du bara vill veta mer om något.

Ha det gott!

>