Vem bestämmer i ditt liv?

Styr själv!

Bilden ovan. Ditt själv kan både betrakta och styra tankarna. Tankarna påverkar känslorna och känslorna påverkar tankarna. Genom att bli mer medveten om vad som pågår i ditt inre kan du bestämma mer själv i ditt liv. Ta över rodret istället för att låta dina omedvetna destruktiva tankar och känslor, eller andra människor, styra dig.

Det är dags att förklara lite av innebörden i bloggens undertitel – ”Du är så mycket mer än du tror”. Titta dig i spegeln. Du har ditt yttre, det är ganska lätt att hålla med om. (Du behöver inte ha åsikter om ditt utseende här.) Du är säkert övertygad om att du har ett inre också, även om du inte kan se det. Du har ju dina tankar och dina känslor där inne. Ibland kommer de till uttryck i den yttre världen, ibland inte, men de finns där, eller hur. Men är du något mer ändå?

Luta dig tillbaka och tänk på något vackert för en stund. Något du verkligen gillar att göra eller bara betrakta. Hur känns det? Hur och var känns det i kroppen? Byt sedan tanke och föreställ dig något obehagligt, något som du inte gillar, och tänk på det en stund. Hur känns det nu i ditt inre? Hur och var känns det i kroppen (ditt yttre)?

Märkte du nu att du kan bestämma vad du vill tänka på? Och att tankarna påverkade dina känslor som i sin tur kanske gav kroppsliga reaktioner när du tänkte på det behagliga respektive det obehagliga?

Vad innebär nu det här? Jo, att du är något mer än din kropp, dina tankar och känslor, och att när du kan styra dina tankar så kan du även i viss mån styra över dina känslor, det vill säga hur du mår.

Det finns alltså en del av dig som tydligen har ett slags styrande funktion. Lyft en arm och fråga dig själv hur det egentligen gick till. Du kanske tänkte att du skulle lyfta armen och så gjorde du det. Men var kom tanken ifrån? Från den här texten kanske du svarar. Men du skulle ju kunna välja att inte göra som det står här utan istället röra på någon annan kroppsdel. Vad i dig är det som bestämmer det?

Prova nu att tänka på till exempel ett moln. Iaktta nu din egen tanke utan att lägga in någon värdering i det. Lägg märke till att du tänker på ett moln (eller vad du nu tänker på). En del av dig kan alltså betrakta dina egna tankar och känslor. Prova med att bli medveten om din egen känsla nästa gång du är till exempel ledsen.

Det verkar alltså finnas något större inom dig som kan betrakta vad som sker inom dig och som kan ha en styrande funktion för dig. Den här delen av dig har olika namn, med lite olika innebörd inom olika traditioner, till exempel: medvetandet, själen, vittnet, självet, ditt sanna jag eller regissören. Välj det som känns bäst för dig. Vetskapen om dess existens är alltså varken ny eller ovanlig. Den finns inom många olika religioner, filosofier och psykologiska teorier.

En annan del av dig kan också tycka och ha en massa åsikter (ofta negativa) om de tankar och känslor du har och det du gör. Den delen brukar kallas för ditt ego. Det är egot man oftast blandar ihop med vem man är innerst inne. Därmed inte sagt att egot är av ondo. Vi har och behöver även vårt ego. men ditt ego leder dig oftast fel – om du inte tar kontrollen över det. Ditt ego behöver ledning av dig, alltså av ditt medvetande. Får det härja mer eller mindre fritt utan att du är medveten om det, i tron att du inte är mer än så, kommer du definitivt få problem i ditt liv. Barn behöver en förälder, så även ditt ego, men en kärleksfull sådan.

Genom att medvetet stilla dina tankar och egots ständiga tjatter kommer du i kontakt med ditt själv. Ditt själv är ditt sanna jag, ditt trygga inre, din kompass i tillvaron, där det alltid är lugnt och fridfullt. Genom att hitta vägen hit kan du när som helst söka ditt eget stöd när det stormar ute. Det blir ditt ankare i tillvaron. Det är vad till exempel meditation och mental träning går ut på.

Alla delar av dig påverkar varandra men inom dig har du en chef över alltihopa. Tänk också på att alla delar av dig förstås hör ihop och bildar en enhet. Ingen del kan skiljas från den andra (så länge vi lever). Uppdelning är bara ett sätt att betrakta helheten på för att öka förståelsen och medvetenheten om dig själv.

Ha det gott och God Jul! :)

>