Vem bestämmer i ditt liv?

Styr själv!

Bilden ovan. Ditt själv kan både betrakta och styra tankarna. Tankarna påverkar känslorna och känslorna påverkar tankarna. Genom att bli mer medveten om vad som pågår i ditt inre kan du bestämma mer själv i ditt liv. Ta över rodret istället för att låta dina omedvetna destruktiva tankar och känslor, eller andra människor, styra dig.

Det är dags att förklara lite av innebörden i bloggens undertitel – ”Du är så mycket mer än du tror”. Titta dig i spegeln. Du har ditt yttre, det är ganska lätt att hålla med om. (Du behöver inte ha åsikter om ditt utseende här.) Du är säkert övertygad om att du har ett inre också, även om du inte kan se det. Du har ju dina tankar och dina känslor där inne. Ibland kommer de till uttryck i den yttre världen, ibland inte, men de finns där, eller hur. Men är du något mer ändå?

Luta dig tillbaka och tänk på något vackert för en stund. Något du verkligen gillar att göra eller bara betrakta. Hur känns det? Hur och var känns det i kroppen? Byt sedan tanke och föreställ dig något obehagligt, något som du inte gillar, och tänk på det en stund. Hur känns det nu i ditt inre? Hur och var känns det i kroppen (ditt yttre)?

Märkte du nu att du kan bestämma vad du vill tänka på? Och att tankarna påverkade dina känslor som i sin tur kanske gav kroppsliga reaktioner när du tänkte på det behagliga respektive det obehagliga?

Vad innebär nu det här? Jo, att du är något mer än din kropp, dina tankar och känslor, och att när du kan styra dina tankar så kan du även i viss mån styra över dina känslor, det vill säga hur du mår.

Det finns alltså en del av dig som tydligen har ett slags styrande funktion. Lyft en arm och fråga dig själv hur det egentligen gick till. Du kanske tänkte att du skulle lyfta armen och så gjorde du det. Men var kom tanken ifrån? Från den här texten kanske du svarar. Men du skulle ju kunna välja att inte göra som det står här utan istället röra på någon annan kroppsdel. Vad i dig är det som bestämmer det?

Prova nu att tänka på till exempel ett moln. Iaktta nu din egen tanke utan att lägga in någon värdering i det. Lägg märke till att du tänker på ett moln (eller vad du nu tänker på). En del av dig kan alltså betrakta dina egna tankar och känslor. Prova med att bli medveten om din egen känsla nästa gång du är till exempel ledsen.

Det verkar alltså finnas något större inom dig som kan betrakta vad som sker inom dig och som kan ha en styrande funktion för dig. Den här delen av dig har olika namn, med lite olika innebörd inom olika traditioner, till exempel: medvetandet, själen, vittnet, självet, ditt sanna jag eller regissören. Välj det som känns bäst för dig. Vetskapen om dess existens är alltså varken ny eller ovanlig. Den finns inom många olika religioner, filosofier och psykologiska teorier.

En annan del av dig kan också tycka och ha en massa åsikter (ofta negativa) om de tankar och känslor du har och det du gör. Den delen brukar kallas för ditt ego. Det är egot man oftast blandar ihop med vem man är innerst inne. Därmed inte sagt att egot är av ondo. Vi har och behöver även vårt ego. men ditt ego leder dig oftast fel – om du inte tar kontrollen över det. Ditt ego behöver ledning av dig, alltså av ditt medvetande. Får det härja mer eller mindre fritt utan att du är medveten om det, i tron att du inte är mer än så, kommer du definitivt få problem i ditt liv. Barn behöver en förälder, så även ditt ego, men en kärleksfull sådan.

Genom att medvetet stilla dina tankar och egots ständiga tjatter kommer du i kontakt med ditt själv. Ditt själv är ditt sanna jag, ditt trygga inre, din kompass i tillvaron, där det alltid är lugnt och fridfullt. Genom att hitta vägen hit kan du när som helst söka ditt eget stöd när det stormar ute. Det blir ditt ankare i tillvaron. Det är vad till exempel meditation och mental träning går ut på.

Alla delar av dig påverkar varandra men inom dig har du en chef över alltihopa. Tänk också på att alla delar av dig förstås hör ihop och bildar en enhet. Ingen del kan skiljas från den andra (så länge vi lever). Uppdelning är bara ett sätt att betrakta helheten på för att öka förståelsen och medvetenheten om dig själv.

Ha det gott och God Jul! :)

Fråga dig vad du vill ha

Det vi fokuserar på växer. Ofta fokuserar vi alldeles för mycket på det vi inte vill ha. Fråga dig vad du vill ha i stället. Hur ser dina drömmar ut? Vad vill du jobba med, hur vill du må, vilka egenskaper uppskattar du hos en partner, hur vill du bo, vilken typ av människor vill du umgås med?

Det är viktigt att du inte censurerar dig själv i det här stadiet. Glöm hinder och svårigheter för ett tag och fantisera fritt hur du vill ha det. Om du tar dig tid att måla upp hur du verkligen vill ha det är sannolikheten stor att du rör dig närmare det du vill ha. Underligt nog fungerar det ofta åt andra hållet också – när du fokuserar på det du vill ha så tycks det dras till dig. Om du i nuläget tycker att olyckor dras till dig så fundera ett ögonblick på vad du brukar fokusera på i dina tankar.

Här vill jag dock bestämt ta avstånd från mången självhjälpslitteratur som drar det här in i absurdum och gör dig fullständigt ansvarig för alla olyckor, sjukdomar och allt elände i ditt liv. Att fokusera på det du vill ha (eller inte vill ha) fungerar inte som någon magisk trollformel eller en postorderbeställning. Oavsett om det är ren psykologi som styr eller om det finns någon större kraft utanför oss själva, så måste vi förstå att verkligheten är komplex och många oönskade saker sker utanför vår kontroll. Vi kan inte kontrollera allt. Det vi kan kontrollera, om vi tränar på det, är hur vi förhåller oss till det som händer. Om vi i det händelseförloppet ha klart för oss vad vill, kommer vi ha långt mycket större möjligheter att se dörrar som öppnas för oss och ta vara på tillfällen som kommer i vår väg.

Det är lätt att testa. Ta dig till en plats med mycket folk, till exempel ett köpcentrum en fredagseftermiddag. Bestäm för att fokusera på till exempel män eller kvinnor med gröna jackor. Du kommer se långt många fler gröna jackor än om du inte hade fokuserat på det. Fortsätter du så här tills det blir en vana, kommer det knappt ta någon kraft alls från dig. Det kommer att dyka upp gröna jackor framför dig utan nämnvärd ansträngning från din sida. Och så länge gröna jackor tillför något positivt i ditt liv kommer du får mer kraft tillbaka än vad du ger.

Eftersom det finns så många olika färger på jackor behöver du alltså ta reda på vilken färg du vill ha (istället för att gå omkring utan att veta vilken färg du vill ha) och sedan medvetet fokusera på den färg du önskar (istället för att omedvetet fokusera på färger du inte gillar).

Om du går omkring och oftast låter tankarna fara utan medveten styrsel från dig, kommer ditt fokus åka än hit och än dit, mellan ett och noll. Alla färger sveper förbi dig och du blir lätt ett offer för dina egna omedvetna tankar (som ofta är färgade av rädsla, stress och oro) eller av yttre påverkan från omgivningen (som vill ha det som de vill, vilket inte alls behöver sammanfall med vad du vill).

Som en mycket positiv bieffekt när du fokuserar på det du vill ha så försvinner eller minskar allt det där andra som du inte vill ha. Det får ju inte ditt fokus längre. Sluta alltså att kämpa MOT det mörka. Försök att INTE tänka på en elefant, så tänker du på just det, eller hur. Tänd ett ljus istället och tänk på det du vill ha. Då ser du inga elefanter längre.

Ha det gott! :)

Tänk lösningsfokuserat

Se lösningar istället för problem öppnar dörrar.

Vi är ofta duktiga på att leta och hitta fel eller att se problem hos oss själva och andra. Men det är inte alltid det finns behov att söka efter orsaker och försöka hitta förklaringar på problem. Men om något gammalt fortfarande binder dig känslomässigt negativt, det kan vara ett trauma, en speciell händelse eller en utsatthet under lång tid, då kan det vara bra att se och förstå vad det beror på. Först när du ”ältat” det upp och ner och hit och dit, satt ord på allt och vågat känna smärtan (det vill säga bearbetat det) – då, men först då, kan du börja släppa taget om det svåra och gå vidare. När du inte längre blir känlsosmässigt påverkad av att tänka på det, är du klar.

Många gånger går vi inte längre än så (vilket är långt bara det) eller så jobbar vi bara med det som är dåligt och kommer inte vidare alls. Om vi istället, eller rättare sätt mycket oftare, fokuserar på det som är bra och hur vi kan förbättra det, skapar det en positiv kraft som lyfter oss eller stället för sänker oss (som problemfokusering ofta gör). Att eventuellt utse andra, sig själv eller bli utsedd till syndabock är kontraproduktivt, det vill säga det motverkar syftet att bli bättre. Om vi drivs till att bli bättre av en positiv kraft istället för av en negativ kommer vi att nå mycket längre och må mycket bättre. Och oavsett vad vi är bra på, och hur bra vi är, så kan vi alltid bli bättre.

Livet är att alltid utvecklas. Ingenting står still i universum. Allt är föränderligt. När vi inte utvecklas förfaller vi. Och när vi drivs av en positiv kraft går utveckling lätt. Allting förändras det kan vi vara säkra på. Vi kan själva påverka i vilken riktning förändringen sker.

Frågan är om du vill vara passagerare eller förare? Vill du slippa ta beslut, slippa välja och bara hoppas på att turen för dig dit du egentligen. Sitt då passiv och åk med, även om det för dig åt fel håll. Eller vill du handlingskraftigt ta tag i ratten och styra själv mot dina mål och drömmar? Valet är ditt. Men i den stunden du blir medveten om det, är att inte välja också ett val. Och nu är du medveten om det… :)

Lycka till och ha det gott!

Ta bort dina hinder

Det är här visserligen en reklamvideo men hon har bra saker att säga och säger det på ett bra sätt tycker jag.

Hon talar i slutet om tolv hinder och fyra skenhinder. Vilka de är får vi inte reda på i videon. Ibland är det bra att gå på föreläsningar och kurser för att få inspiration och kunskap, men jag tror inte alltid det är nödvändigt.

Du kan säkert själv identifiera en eller flera saker till vad som hindrar dig att leva fullt ut. Ta sedan och hjärnstorma fram ett tjog lösningar. Låt de vila över natten och välj sedan ut den/de som du tror kan fungera bäst för dig.

Läs mer här
Om att övervinna hinder

Om att handla och göra

Ha det gott!

 

Från Dröm Till Verklighet

Många av de saker, skapelser och det liv vi lever har börjat som en tanke. Tankens kraft är stor. Tanken kan skapa drömmar, och drömmar är möjlig verklighet. Men att stanna vid tankar och drömmar skapar ingen verklighet. Det måste till handling också annars stannar drömmar vid just drömmar.

Vilka drömmar vill du förverkliga? Fundera lite på det. Välj ut dina bästa drömmar inom arbete, ekonomi, familj, fritid, relationer, kropp och själ. Bry dig inte om hur du ska nå dit. Föreställ dig bara hur du skulle vilja att det är. Vad arbetar du med? Vilken ekonomi har du? Hur fungerar det i din familj? Vad gör du på fritiden? Hur är dina relationer till släkt, vänner och partner? Hur tar du hand om din kropp? Hur mår du? När det är som bäst alltså. Sätt ord på dina goda drömmar och skriv ner! :)

Låt drömmarna vara härliga drömmar – lägg inte in några hinder i dem. Men de drömmar du väljer ut och skriver ner på din lista ska inte vara uppenbart omöjliga. Ett exempel: Saknar du ben ska du inte välja drömmen om att kunna gå men du kan välja drömmen om att kunna förflytta dig överallt utan hjälp. Förstår du skillnaden?

Håll gärna din lista kort och koncis. Bättre att den blir kort och färdig än att den blir lång och ofärdig. Välj sedan ut en eller ett par av drömmarna som känns viktigast för dig just nu. Om du vill kan du brodera ut just de här drömmarna ännu mer i skrift. Gå sedan vidare med att skriva ner vad du skulle kunna göra redan i dag för att ta dig närmare dina drömmar. Inget steg är för litet eller för stort. Tänker du på alla hinder och svårigheter igen? Stäng av den kanalen varje gång den dyker upp och fokusera istället på möjligheterna. Vad kan du göra? Har du redan provat allt, tycker du? Prova en gång till eller gör på ett nytt sätt. Aktivera din fantasi och var uthållig!

Och nu kommer det viktigaste av allt. Att ta det från tanke, dröm och ord till HANDLING. Här händer det något. Du flyttar nämligen din dröm från din inre verklighet till din yttre verklighet. Läs på din lista och välj ut en eller flera saker som du kan göra nu. Gör dem NU!

Läs på din lista så ofta du behöver och GÖR. Lägg till nya saker efter hand som du förs närmare din dröm. Din dröm behöver inte vara oföränderlig, tvärtom så uppmuntrar jag dig till att vid behov bygga nytt, till eller om din dröm allt eftersom nya tankar, känslor och händelser dyker upp. Men för att undvika att dina drömmar hoppar än hit och än dit ber jag dig att förankra grundtanken i ditt inre innan du går för långt med den.

De dagar din dröm inte känns lika lockande som den har gjort eller kan göra har du nytta av förankringen och vet vad du vill även när du inte kan känna det lika starkt. För så är livet – du kan inte alltid gå omkring och vara hundra procent säker, då kommer du ingenstans. Ibland måste du lita mer på vad du kände, ville och trodde på tidigare.

Det handlar om att lita mer på dig själv och dina drömmar än på mer eller mindre tillfälliga tankars, känslors och händelsers berg-och-dalbana. Om det känns rätt för dig, bestäm dig och håll fast vid din dröm. Bygg nytt, bygg om och bygg till men var långsiktig. Det kräver god självkännedom och bra kontakt med ditt inre. Mer om det i kommande inlägg. Tänk också på att de dagar när din dröm känns avlägsen så är den närmare än du tror.

Handling utifrån dina drömmar fungerar som självkänslans byggstenar. Det vill säga genom att översätta dina tankar och drömmar till handling så växer din självkänsla (och även ditt självförtroende). Genom att HANDLA bekräftar du att dina tankar och drömmar är viktiga – vilket i förlängningen innebär att du bekräftar dig själv i att DU är viktig. Det gör skillnad och det kommer att kännas bra! :)

Ha det gott!

 

>